Transport

Vi disponerer 5 lastebiler hvorav 2 dumpere og 3 krokbiler.