Om oss

Oppstart
Rolf Skarpnord begynte på slutten av 60-tallet å tømme kummer og sluk i det som den gangen het Tune kommune, nå Sarpsborg. Den gang var det traktor og henger som var arbeidsredskapen. Etter et års tid begynte han med traktorgraver for å ta mindre grave- og anleggsjobber. På denne tiden gravde mange ut for kjellere og liknende for hånd og det ble blant mange ansett som for dyrt å betale for å få denne jobben gjort. Allikevel var det nok av jobber å få og han fikk råd til å investere i en større gravemaskin/beltemaskin. Samtidig ble fjellsprengning et nytt satsingsområde. Etter hvert tok sprengningen over mer og mer av satsningen som en følge av at det var lettere å engasjere en graver som også kunne ta sprengningsarbeidet.

Utvidelser rundt tusenårsskiftet med mur/betongarbeider, vedlikehold av vei og etter hvert større kontrakter.

Rundt tusenårsskiftet utvidet han med muring og betongarbeider sammen med sønnene Rolf-Øivind og Torgeir. Rolf-Øivind med fagbrev som anleggsmaskinfører og Torgeir med fagbrev som murer. Torgeir tok senere mesterbrev i muring og deretter takstskolen. Trekløveret har i det siste gått mye over til vedlikehold av vei og større vedlikeholdskontrakter med Mesta. Dette har medført økte investeringer og flere ansatte og er i dag totalt 10 fast ansatte, samt innleide i perioder med mye pågang.

Vi er et firma som holder til sentralt i Østfold, med base i Sarpsborg og Varteig