Sprengningsarbeider

Vi disponerer 1 borerigg som brukes hovedsaklig til kombinerte grave/sprengnings oppdrag. Men vi utfører også rene sprengnings oppdrag.