Avfallsbehandling

Vi kan hugge opp hageavfall til kompostering og rivingsavfall til bioavfall.

Til dette har vi en Jenz AZ660 med hammermølle.